0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
David Vrabec
۳
۲
Stefan Samko
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۳:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۳:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۲:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۷:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Jan Berger
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Milan Klement
Finished
۰۴:۳۰
Vlastimil Pecka
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۳۰
Oldrich Sommerschuh
۳
۰
Jiri Machart
Finished
۱۰:۳۰
Rotislav Hasmanda
۲
۳
Daniel Tuma
Finished
۱۱:۳۰
Adam Barbora
۳
۰
Daniel Tuma
Finished
۱۲:۳۰
Marek Fabini
۱
۳
Martin Guk
Finished
۱۴:۳۰
Ondrej Adam
۳
۲
Martin Jirasek
Finished
۰۰:۰۰
Stefan Samko
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۰۰:۰۰
Ludek Vtelensky
۳
۱
Matej Drechsler
Finished
۰۰:۰۰
Milan Smesny
۰
۳
Miroslav Barta
Finished
۰۰:۳۰
Jan Dzida
۳
۲
Miroslav Janca
Finished
۰۱:۰۰
Radim Pokorny
۰
۳
Ondrej Adam
Finished
۰۱:۰۰
Daniel Tuma
۳
۱
Ludek Vtelensky
Finished
۰۱:۰۰
Matej Drechsler
۲
۳
Ludek Vtelensky
Finished
۰۱:۳۰
David Vrabec
۳
۲
Miroslav Barta
Finished
۰۲:۰۰
Milan Klement
۰
۳
Tibor Batthyany
Finished
۰۵:۳۰
Kamil Novak
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Ruzicka
۰
۳
Jiri Louda
Finished
۰۶:۰۰
Jan Berger
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۸:۰۰
Adam Barbora
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۰:۳۰
Jan Pribyl
۳
۰
Radim Urbaniec
Finished
۱۱:۰۰
Daniel Tuma
۳
۰
Jan Knot
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Machart
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Jiri Pozarsky
Finished
۱۴:۳۰
Jan Manhal Sr
۳
۲
Tomas Brezna
Finished
۱۴:۳۰
Miroslav Janca
۰
۳
Rostislav Niezgoda
Finished
۰۰:۰۰
Martin Jirasek
۰
۳
Filip Picka
Finished
۰۰:۳۰
Rostislav Niezgoda
۳
۲
Martin Biolek
Finished
۰۰:۳۰
Matej Drechsler
-
-
Tomas Andrle
Finished
۰۰:۳۰
Milan Smesny
۳
۰
Stefan Samko
Finished
۰۱:۳۰
Radim Pokorny
۳
۰
Martin Jirasek
Finished
۰۱:۳۰
Martin Biolek
۱
۳
Miroslav Janca
Finished
۰۱:۳۰
Rostislav Niezgoda
۳
۲
Jan Dzida
Finished
۰۲:۰۰
Daniel Tuma
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۰۰
Filip Picka
۳
۱
Ondrej Adam
Finished
۰۲:۰۰
Jan Berger
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۳:۰۰
Milan Kolar
-
-
Vlastimil Pecka
inprogress
۰۳:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۰
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۰۰
Tibor Batthyany
-
-
Alesh Bayer
inprogress
۰۴:۰۰
Vlastimil Pecka
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۴:۳۰
Milan Kolar
-
-
Jan Berger
inprogress
۰۵:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۰۰
Petr Oliver Korp
-
-
Alesh Bayer
inprogress
۰۵:۰۰
Alesh Bayer
-
-
Jiri Louda
inprogress
۰۶:۰۰
Jan Berger
۳
۲
Vlastimil Pecka
Finished
۰۶:۰۰
Milan Klement
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۶:۳۰
Vlastimil Pecka
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Tibor Batthyany
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Louda
۰
۳
Tibor Batthyany
Finished
۰۸:۰۰
Martin Pavliska
۳
۲
Radim Uhlar
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Vesely Sr.
۲
۳
Vladislav Klapa
Finished
۱۱:۰۰
Radim Uhlar
۳
۲
Jan Pribyl
Finished
۱۱:۳۰
Karel Pesek
۱
۳
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۱:۳۰
Jan Knot
۱
۳
Adam Barbora
Finished
۱۲:۰۰
Radim Urbaniec
۳
۲
Martin Pavliska
Finished
۱۲:۰۰
Vladislav Klapa
۱
۳
Tomas Tecl
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Oldrich Sommerschuh
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Tecl
۳
۱
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۲:۳۰
Oldrich Sommerschuh
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۳۰
Martin Pavliska
۳
۰
Jan Pribyl
Finished
۱۲:۳۰
Rotislav Hasmanda
۰
۳
Jan Knot
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Machart
۲
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۳:۰۰
Radim Uhlar
۳
۰
Radim Urbaniec
Finished
۱۳:۰۰
Karel Pesek
۳
۱
Vladislav Klapa
Finished
۱۳:۰۰
Vladislav Klapa
۳
۱
Karel Pesek
Finished
۱۳:۳۰
Jan Pribyl
۳
۲
Radim Urbaniec
Finished
۱۳:۳۰
Jan Knot
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۳:۳۰
Adam Barbora
۳
۱
Daniel Tuma
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Tecl
۳
۰
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۴:۰۰
Oldrich Sommerschuh
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۴:۰۰
Martin Pavliska
۳
۱
Radim Uhlar
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Stach
۰
۳
Dusan Stusek
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Holik
۳
۰
Robin Pacha
Finished
۱۵:۰۰
Viktor Skokan
۱
۲
Josef Kutifel
inprogress
۱۵:۰۰
Tomas Tecl
۱
۱
Vladislav Klapa
inprogress
۱۵:۰۰
  World TT-CUP
Vitalii Klimov
۲
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۱:۲۵
Vasily Shepel
۳
۰
Kukava Nodar
Finished
۰۹:۲۵
Valery Petukhov
۳
۱
Alexander Redkov
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Tsybulin
۰
۳
Volodymyr Plishylo
Finished
۱۲:۰۵
Serhii Poliakov
۲
۳
Valery Petukhov
Finished
۱۲:۱۰
Denis Nemchenko
۳
۱
Andrey Chermensky
Finished
۰۹:۵۰
Serhii Poliakov
۲
۳
Pavlo Zaderei
Finished
۱۰:۲۵
Davyd Symonchuk
۲
۳
Volodymyr Plishylo
Finished
۱۰:۳۵
Sander Taaber
۲
۳
Heino Kruusement
Finished
۱۱:۱۵
Ivanov Ruslan
۱
۳
Sergey Skachenko
Finished
۱۱:۲۰
Ondrej Fiklik
۳
۲
Marat Filip
Finished
۱۱:۲۰
Oleg Obidnyi
۳
۰
Kukava Nodar
Finished
۱۱:۲۵
Anton Maslov
۳
۰
Anatoliy Reva
Finished
۱۲:۵۵
Borys Buryak
۳
۱
Kukava Nodar
Finished
۱۳:۲۵
Anatoly Levshin
۳
۱
Volodymyr Plishylo
Finished
۱۳:۳۵
Andrey Kaptanovsky
۳
۲
Roman Vashchuk
Finished
۰۰:۲۵
Vitalii Klimov
۳
۰
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۱:۵۵
Andrii Tsikhotskyi
۳
۱
Roman Vashchuk
Finished
۰۲:۲۵
Vitalii Klimov
۳
۱
Andrii Tsikhotskyi
Finished
۰۲:۵۵
Igor Sukovaty
۳
۲
Sergey Skachenko
Finished
۰۹:۲۰
Anton Maslov
۳
۲
Oleg Obidnyi
Finished
۱۰:۲۵
Victor Sanchez
۱
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۰:۴۰
Vasily Shepel
۱
۳
Anatoliy Reva
Finished
۱۰:۵۵
Sander Taaber
۰
۳
Raimond Einer
Finished
۱۱:۴۵
Jesus Rodriguez
۲
۳
Francisco Almagro
Finished
۱۲:۴۰
Sergey Akhlamov
۱
۳
Alexander Redkov
Finished
۱۲:۴۵
Sander Taaber
۰
۳
Marko Viidas
Finished
۱۲:۴۵
Igor Sukovaty
۳
۰
Alekseenko Dmitriy
Finished
۱۳:۵۰
Sergey Tsybulin
۱
۳
Anatoly Levshin
Finished
۱۴:۰۵
Serhii Poliakov
۱
۳
Alexander Redkov
Finished
۱۴:۳۰
Jesus Rodriguez
۰
۳
Victor Sanchez
Finished
۱۴:۴۰
Zbynek Vyskocil
۱
۳
Martin Boltik
Finished
۰۰:۲۰
Zdenek Dusek
۲
۳
Christian Kratochvil
Finished
۰۰:۵۰
Andrii Tsikhotskyi
۱
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۰:۵۵
Zbynek Vyskocil
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۰۱:۲۰
Christian Kratochvil
۳
۲
Martin Boltik
Finished
۰۲:۲۰
Roman Vashchuk
۳
۲
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۳:۲۵
Vitalii Klimov
۱
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۳:۵۵
Andrii Tsikhotskyi
۳
۲
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۴:۲۵
Andrii Tsikhotskyi
۳
۰
Roman Vashchuk
Finished
۰۴:۵۵
Vitalii Klimov
۱
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۵:۲۵
Andrii Tsikhotskyi
۳
۲
Vitalii Klimov
Finished
۰۵:۵۵
Victor Sanchez
۱
۳
Alberto Olmedo
Finished
۰۹:۴۰
Borys Buryak
۱
۳
Anatoliy Reva
Finished
۰۹:۵۵
Anatoly Levshin
۳
۱
Tkachenko Alexander
Finished
۱۰:۰۵
Raimond Einer
۳
۱
Heino Kruusement
Finished
۱۰:۱۵
Alekseenko Dmitriy
۳
۲
Ivanov Ruslan
Finished
۱۰:۲۰
Marko Viidas
۱
۳
Raimond Einer
Finished
۱۰:۴۵
Marat Filip
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۵۰
Igor Sukovaty
۱
۳
Andrey Chermensky
Finished
۱۰:۵۰
Sergey Tsybulin
۰
۳
Tkachenko Alexander
Finished
۱۱:۰۵
Jose Rosas
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۱:۱۰
Sergey Akhlamov
۰
۳
Pavlo Zaderei
Finished
۱۱:۳۵
Anatoly Levshin
۱
۳
Davyd Symonchuk
Finished
۱۱:۳۵
Jesus Rodriguez
۱
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۱:۴۰
Denis Nemchenko
۳
۱
Alekseenko Dmitriy
Finished
۱۱:۵۰
Ctibor Zaplatilek
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۵۰
Borys Buryak
۰
۳
Anton Maslov
Finished
۱۱:۵۵
Victor Sanchez
۳
۱
Jose Rosas
Finished
۱۲:۱۰
Marko Viidas
۳
۲
Heino Kruusement
Finished
۱۲:۱۵
Igor Sukovaty
۳
۰
Ivanov Ruslan
Finished
۱۲:۲۰
Ctibor Zaplatilek
۳
۲
Marat Filip
Finished
۱۲:۲۰
Vasily Shepel
۳
۱
Oleg Obidnyi
Finished
۱۲:۲۵
Davyd Symonchuk
۱
۳
Tkachenko Alexander
Finished
۱۲:۳۵
Alekseenko Dmitriy
۱
۳
Andrey Chermensky
Finished
۱۲:۵۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۵۰
Heino Kruusement
۳
۲
Sander Taaber
Finished
۱۳:۰۰
Sergey Tsybulin
۲
۳
Davyd Symonchuk
Finished
۱۳:۰۵
Jose Rosas
۲
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۳:۱۰
Denis Nemchenko
۲
۳
Sergey Skachenko
Finished
۱۳:۲۰
Valery Petukhov
۳
۲
Pavlo Zaderei
Finished
۱۳:۲۰
Ctibor Zaplatilek
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۳:۲۰
Jesus Rodriguez
۰
۳
Jose Rosas
Finished
۱۳:۴۰
Raimond Einer
۳
۱
Marko Viidas
Finished
۱۳:۴۵
Ruzicka Josef
۳
۰
Marat Filip
Finished
۱۳:۵۰
Sergey Akhlamov
۱
۳
Valery Petukhov
Finished
۱۳:۵۵
Vasily Shepel
۳
۲
Anton Maslov
Finished
۱۳:۵۵
Victor Sanchez
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۴:۱۰
Ctibor Zaplatilek
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۲۰
Denis Nemchenko
۲
۳
Ivanov Ruslan
Finished
۱۴:۲۰
Borys Buryak
۰
۳
Oleg Obidnyi
Finished
۱۴:۲۵
Volodymyr Plishylo
۳
۱
Tkachenko Alexander
Finished
۱۴:۳۵
Vootele Vaher
۱
۳
Margus Joelaid
Finished
۱۴:۴۵
Andrey Chermensky
۳
۰
Sergey Skachenko
Finished
۱۴:۵۰
Zbynek Vyskocil
۳
۱
Christian Kratochvil
Finished
۱۴:۵۰
Anatoliy Reva
۱
۲
Kukava Nodar
inprogress
۱۴:۵۵
Sergey Akhlamov
۱
۱
Serhii Poliakov
inprogress
۱۵:۰۵
Francisco Almagro
۰
۱
Alberto Olmedo
inprogress
۱۵:۱۰
Urmas Roos
۰
۰
Vootele Vaher
inprogress
۱۵:۱۵
Igor Sukovaty
-
-
Denis Nemchenko
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
  Germany Challenger Ochsenhausen
Sven Happek
۰
۳
Florian Bluhm
Finished
۱۱:۴۰
Dauud Cheaib
۱
۱
Simon Berglund
inprogress
۱۵:۰۰
Samuel Amann
۰
۳
Dennis Klein
Finished
۱۱:۰۰
Damian Zech
۱
۳
Simon Berglund
Finished
۱۲:۲۰
Dauud Cheaib
۰
۳
Amir Hossein Hodaei
Finished
۱۳:۰۰
Samuel Amann
۲
۳
Sven Happek
Finished
۱۳:۴۰
Damian Zech
۰
۳
Florian Bluhm
Finished
۱۴:۲۰
  Czech Republic TT Star Series
Amirreza Abbasi
۳
۱
Tomas Koldas
Finished
۱۱:۴۰
Jiri Martinko
۳
۰
Roman Rezetka
Finished
۱۰:۳۰
Patrick Klos
۰
۳
Miroslav Horejsi
Finished
۱۱:۰۵
Jakub Seibert
۱
۳
Romualdo Manna
Finished
۱۲:۱۵
Jiri Martinko
۳
۱
Patrick Klos
Finished
۱۲:۴۵
Amirreza Abbasi
۰
۳
Miroslav Horejsi
Finished
۱۳:۱۵
Romualdo Manna
۲
۳
Roman Rezetka
Finished
۱۳:۴۵
Jakub Seibert
۱
۱
Tomas Koldas
inprogress
۱۴:۱۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Dmitriy Derevinskiy
۲
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۰:۰۰
Igor Akimov
-
-
Dmitry Yurkov
inprogress
۰۰:۰۰
Vitaliy Solovey
-
-
Dmitry Yurkov
inprogress
۰۰:۳۰
Dmitriy Derevinskiy
۳
۲
Maxim Butkov
Finished
۰۱:۳۰
Vitaliy Solovey
۲
۳
Igor Akimov
Finished
۰۱:۳۰
Maxim Butkov
۲
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۲:۰۰
Ruslan Onischenko
۳
۰
Igor Akimov
Finished
۰۳:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۱
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۰۰
Ruslan Onischenko
۱
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۳:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۱
Mykhaylo Myronchenko
Finished
۰۴:۰۰
Igor Akimov
۳
۰
Vitaliy Solovey
Finished
۰۴:۳۰
Mykhaylo Myronchenko
۳
۲
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Kireev
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۶:۰۰
Mykhaylo Myronchenko
۲
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۷:۰۰
Sergey Kireev
۱
۳
Mykhaylo Myronchenko
Finished
۰۸:۳۰
Vitaliy Khamurda
۳
۲
Vadim Smetenko
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Andreev
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۹:۳۰
Artyom Doroshenko
۱
۳
Vadim Smetenko
Finished
۱۰:۰۰
Mukha Taras
۲
۳
Andrey Burdakov
Finished
۱۰:۰۰
Artyom Doroshenko
۳
۰
Vitaliy Khamurda
Finished
۱۱:۰۰
Mukha Taras
۳
۱
Oleg Andreev
Finished
۱۱:۰۰
Vadim Smetenko
۳
۱
Vitaliy Khamurda
Finished
۱۲:۳۰
Andrey Burdakov
۲
۳
Oleg Andreev
Finished
۱۲:۳۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Mukha Taras
Finished
۱۳:۰۰
Vadim Smetenko
۱
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۱۳:۰۰
Vitaliy Khamurda
۱
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۱۴:۰۰
Oleg Andreev
۳
۱
Mukha Taras
Finished
۱۴:۰۰
Jan Zaharov
۲
۲
Dmitriy Derevinskiy
inprogress
۱۵:۰۰
Anton Ryabukhin
۱
۱
Oleksandr Ivashkin
inprogress
۱۵:۰۰
  Belarus Liga Pro
Vladimir Murashko
۳
۱
Vadim Nekhvedovich
Finished
۰۰:۰۰
Nikita Busov
۱
۳
Aleksandr Koloskov
Finished
۱۳:۳۰
Dmitrii Romanenko
۳
۰
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۴:۰۰
Vitaly Lyalkov
۲
۱
Nikita Busov
inprogress
۱۵:۰۰
  Europe TT Elite Series
Przemyslaw Korzec
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۱۵
Dawid Kotwica
۳
۰
Michal Skorski
Finished
۰۰:۴۵
Slawomir Dosz
۳
۱
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۴۵
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Sebastian Bak
Finished
۰۲:۰۰
Wojciech Gluszek
۱
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۲:۱۵
Igor Misztal
۳
۱
Szymon Marciniak
Finished
۰۲:۳۵
Piotr Ostachowski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۳:۱۵
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Igor Misztal
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Sebastian Bak
Finished
۰۴:۰۰
Szymon Twardowski
۱
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۴:۱۵
Piotr Ostachowski
۳
۱
Szymon Marciniak
Finished
۰۴:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۴۵
Igor Misztal
۳
۰
Sebastian Bak
Finished
۰۵:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Szymon Twardowski
Finished
۰۵:۱۵
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Piotr Ostachowski
Finished
۰۵:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Szymon Marciniak
Finished
۰۶:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Szymon Twardowski
Finished
۰۶:۱۵
Igor Misztal
۳
۰
Piotr Ostachowski
Finished
۰۶:۳۰
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۷:۰۰
Matkowski Jakub
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۷:۱۵
Szymon Marciniak
۳
۰
Sebastian Bak
Finished
۰۷:۳۰
Igor Misztal
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۰۰
Szymon Twardowski
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۸:۱۵
Piotr Ostachowski
۳
۲
Sebastian Bak
Finished
۰۸:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۸:۴۵
Mikolaj Szalinski
۳
۲
Szymon Marciniak
Finished
۰۹:۰۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Lukasz Matlag
Finished
۱۰:۴۵
Jakub Stecyszyn
۲
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۱:۰۰
Mateusz Kalinowski
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۱:۱۵
Antoni Witkowski
۳
۲
Michal Malachowski
Finished
۱۱:۳۰
Lukasz Matlag
۲
۳
Matkowski Jakub
Finished
۱۱:۴۵
Slawomir Dosz
۳
۰
Adam Dudzicz
Finished
۱۲:۰۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Jakub Budzynski
Finished
۱۲:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۱۲:۴۵
Michal Malachowski
۳
۲
Adam Dudzicz
Finished
۱۳:۰۰
Mateusz Kalinowski
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۳:۱۵
Antoni Witkowski
۳
۲
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۳:۳۰
Lukasz Matlag
۰
۳
Jakub Budzynski
Finished
۱۳:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۴:۱۵
Michal Malachowski
۱
۲
Jakub Stecyszyn
inprogress
۱۴:۳۰
Mateusz Kalinowski
۳
۱
Lukasz Matlag
Finished
۱۴:۴۵
Jakub Budzynski
۰
۰
Matkowski Jakub
inprogress
۱۵:۱۵
  Russia Liga Pro
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Anton Gerasimov
Finished
۰۱:۰۰
Roman Astreev
۲
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۱:۱۵
Alexey Vlasov
۱
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitriy Emec
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۴۵
Vasily Shirshov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۴۵
Anton Gerasimov
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۰۰
Nikita Sadovskiy
۳
۱
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۱۵
Vladimir Staroverov
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Alexey Vlasov
Finished
۰۲:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۲:۴۵
Roman Astreev
۳
۰
Dmitriy Emec
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Kutuzov
۱
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۳:۰۰
Ivan Pandur
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Nikolay Zhurba
۰
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۱۵
Anton Gerasimov
۳
۰
Alexey Vlasov
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Staroverov
۰
۳
Dmitriy Emec
Finished
۰۳:۴۵
Nikita Sadovskiy
۳
۰
Vasily Shirshov
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Prokhorov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Roman Astreev
Finished
۰۴:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۱۵
Alexey Vlasov
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۳۰
Dmitriy Emec
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۴۵
Vasily Shirshov
۰
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Prokhorov
۲
۳
Anton Gerasimov
Finished
۰۵:۰۰
Lopatin Sergey
۳
۱
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۵:۱۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۵:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۵:۳۰
Ivan Pandur
۰
۳
Roman Astreev
Finished
۰۵:۴۵
Nikolay Zhurba
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۵:۴۵
Vladimir Staroverov
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۶:۴۵
Lopatin Sergey
۳
۲
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۶:۴۵
Valery Kutin
۰
۳
Andrey Shmakov
Finished
۰۹:۰۰
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Simonov
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Gushchin
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Butorin
۰
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۴۵
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۹:۴۵
Andrey Shmakov
۲
۳
Sergey Gushchin
Finished
۱۰:۰۰
Nikita Lyfenko
۲
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۰:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
۳
۱
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۱۵
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Valery Kutin
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Muslikov
۳
۲
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۴۵
Valery Kutin
۱
۳
Sergey Gushchin
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Simonov
۳
۱
Oleg Butorin
Finished
۱۱:۱۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۰
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۱:۱۵
Andrey Shmakov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۱:۳۰
Mikhail Chernyavskiy
۲
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۱:۴۵
Nikita Lyfenko
۲
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۱:۴۵
Andrey Shmakov
-
-
Valery Kutin
Finished
۱۲:۰۰
Sergey Gushchin
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Simonov
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۲:۴۵
Sergey Muslikov
۳
۰
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۲:۴۵
Valery Kutin
۰
۳
Sergey Gushchin
Finished
۱۳:۰۰
Alexander Tretyakov
۳
۱
Kirill Malahov
Finished
۱۳:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۰
Maksim Ilichev
Finished
۱۳:۱۵
Dmitri Razinkov
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۳:۴۵
Maksim Ilichev
۲
۳
Dmitri Razinkov
Finished
۱۴:۱۵
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۱۴:۳۰
Gennadiy Kalinnikov
۳
۱
Alexander Tretyakov
Finished
۱۴:۴۵
Viktor Rakhmanovskii
۲
۱
Ivan Soldatov
inprogress
۱۴:۴۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Gevorg Baghdasaryan
۳
۲
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۱:۳۰
Davit Mirzoyan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۱:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۱
Armen Darbinyan
Finished
۰۳:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۱
Davit Mirzoyan
Finished
۰۵:۵۰
Armen Darbinyan
۲
۳
Davit Mirzoyan
Finished
۰۶:۳۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۶:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۷:۵۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۸:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۹:۱۰
Avet Vasilyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۰:۱۰
Ernest Apriyan
۱
۳
Avet Vasilyan
Finished
۱۱:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۲:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۱
Avet Vasilyan
Finished
۱۴:۱۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Ernest Apriyan
Finished
۱۴:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۲
۰
Ernest Apriyan
inprogress
۱۵:۱۰
  Germany Challenger Series
Sven Happek
۰
۳
Florian Bluhm
Finished
۱۱:۴۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید